Platform Development  Internetinitiatieven van plan tot prestatie

Aan de start van complexe internetinitiatieven zoals communities en andere online platforms, is het voor opdrachtgevers vaak lastig om een goed beeld te krijgen van wat erbij komt kijken. Welke functionaliteiten zijn nodig? Welke doelen wilt u bereiken? Hoe groot wordt het platform? Aan welk budget moet u denken? Met Platform Development van Afdeling Creatie brengt u deze aspecten helder in kaart en bent u zeker van een kosteneffectieve realisatie.

Inzicht in plannen
In een multidisciplinair team maken wij internetplannen inzichtelijk, dwars door uw organisatie. Dat geeft een goed beeld van de beoogde resultaten, de gevolgen intern en de stappen die genomen moeten worden. We benaderen het project vanuit onze expertises op het gebied van eCommerce, webdesign, webdevelopment, contentmanagement en graphical user interface (GUI). Daarmee bouwen we het concept ‘op papier’, zoals een architect, waardoor elk onderdeel duidelijk wordt voordat een programmeur aan de slag gaat.

Onafhankelijke architectuur
In de projecten die wij op deze manier hebben gespecificeerd, bleek deze onafhankelijke architectuur ideaal om interne discussies op gang te krijgen. Het plan wordt immers even tastbaar als een maquette. Er kan op ‘geschoten’ worden. Daarnaast kwamen opdrachtgevers zo goed beslagen ten ijs dat de ontwikkelpartij aanzienlijk sneller kon werken waarmee kostenbesparingen tot wel 30% werden gerealiseerd.

Voordelen
Platform Development levert de volgende voordelen op:
 • Het maakt projecten inzichtelijk.
 • U kunt de haalbaarheid van een project bepalen.
 • Het bespaart tijd en kosten in het ontwikkeltraject.
 • U kunt de esthetische, grafische waarden los van de techniek bepalen.
 • Door de duidelijke wensen en eisen verhoogt het de kwaliteit van een opdracht aan derden.
 • Door onafhankelijke architectuur weet u zeker dat u de oplossing krijg die bij uw situatie past.
Ontwikkelen in drie fases
Uw online platform komt van plan tot prestatie in drie stappen: Initiatie, Ontwikkeling en Doorontwikkeling. Omdat een platform altijd onderhevig is aan de tand des tijds werken we cyclisch. Zodra we het project hebben opgeleverd kijken we naar kansen op modernisering van applicaties of het gebruik van nieuwe mogelijkheden. Zo blijft uw platform altijd up-to-date. Eventueel kunt u de fases ook apart inschakelen.De ontwikkeling van een online platform is een cyclisch proces waardoor uw platform altijd up-to-date blijft.

Fase I, Initiatie
Aan de start van een online platform zijn de contouren van het plan nog vaag. Stapsgewijs zorgen we voor een steeds helderder beeld met de volgende onderdelen.

 • Intake. Uw doelen en verwachtingen, wensen en eisen leggen we vast in een opdrachtomschrijving.
 • Oriëntatie. We komen alles te weten over uw situatie, organisatie, product of dienst.
 • Marktonderzoek. Wat zijn uw kansen en gevaren in de markt? Met een uitgebreide websearch onderzoeken we vergelijkbare initiatieven voor uw project.
 • eStrategie. In een strategisch plan stellen we de weg naar succes voor en hoe we daar komen.
 • Workshop requirements. Welke functionaliteiten zijn beschikbaar en welke gaan we op maat ontwikkelen? In een workshop van een dagdeel bepalen we gezamenlijk de prioriteiten van de applicaties.
 • Look & Feel. In een grafische voorstelling komt de uitstraling van de site tot stand.
 • Concept/ Mock up. In een schets wordt het plan en de vereisten gevisualiseerd. De grote lijnen van de content worden hier duidelijk.
 • Vaststellen high level deliverables. Na de functionaliteiten stellen we een lijst op van alle bijkomende te leveren onderdelen. Deze lijst vormt het uitgangspunt voor ontwikkelaars om tot een gespecificeerde offerte te komen.
 • Vaststellen content. De grote lijnen van de inhoud worden hier tot op detailniveau ingevuld.
 • Flowchart. Dit is de blue print van het project. Webpagina’s brengen we in kaart en alle verbindingen tussen de functionaliteiten en de database worden gelegd.
 • Functional Design. In één document stellen we pagina voor pagina de content en de functionaliteiten vast.
 • Graphical User Interface (GUI) . Hoe bereikt een bezoeker zo snel mogelijk zijn doel? Het gebruiksgemak van een site valt of staat bij de juiste vertaling van het functioneel ontwerp naar de User Interface.
 • Online marketing . Om uw platform onder de aandacht van uw doelgroep te brengen, stellen we een online marketing campagne op. Adwords, banners en zoekmachine-optimalisatie zijn daarvoor de belangrijkste pijlers.

Rapportage
We sluiten de initiatiefase af met een uitgebreid rapport met onze aanbevelingen, de beoogde werkwijze en een gedetailleerd overzicht van de te ontwikkelen onderdelen. Aan de hand van dit ‘programma van eisen’ gaan we over tot het technische vervolg: de ontwikkeling.

Fase II, Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van uw eProject kiezen we een partij met de kwaliteiten die het beste bij uw situatie passen. Daarvoor nodigen we drie kandidaten uit. De uiteindelijke ontwikkelpartij managen we tijdens het hele project. Daarbij komen de volgende onderdelen aan bod.

 • Pitch. De onafhankelijke keuze voor de ontwikkelpartij, op basis van expertise, offerte en referenties.
 • Technical Design. Vanuit de flowchart wordt de technische flow in kaart gebracht.
 • eProject management. Het project wordt in professionele banen geleid. U wordt periodiek op de hoogte gehouden van de vooruitgang.
 • Testing. Een representatief panel uit de beoogde doelgroep test uw platform. De verbeterpunten die daaruit naar voren komen voeren we door.
 • Oplevering. Het is zover. Na de laatste stelpunten kan uw platform online en kan de marketing machine draaien.

Rapportage
Na de oplevering doen wij aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het platform. Met deze verbeteringen brengt u het platform op een steeds hoger niveau zodat het altijd voldoet aan de kritische opvattingen van de hedendaagse internetconsument.

Fase III, Doorontwikkeling
In deze fase evolueert het platform al naar gelang de wensen en eisen van de markt en het moment. We kunnen bestaande functionaliteiten daarvoor aanpassen. Of we kunnen nieuwe applicaties toepassen. De volgende onderdelen kunt u in deze fase van ons verwachten.

 • Contentmanagement. Voor de top of mind positie van het platform is het noodzakelijk dat de inhoud actueel blijft. In een Service Level Agreement (SLA) zorgen onze webcopywriters en contentmanagers ervoor dat de content up-todate blijft.
 • Application development. De huidige applicaties passen we aan op moderne vereisten. Nieuwe ontwikkelen we om het platform meerwaarde te geven waardoor het gebruik verhoogt.
 • Technisch onderhoud. Elke ontwikkeling heeft gevolgen voor de snelheid van het gebruik en de stabiliteit van het systeem. Met ons technisch onderhoud weet u altijd zeker dat het platform optimaal functioneert.
 • Traffic Acties. We houden een vinger aan de pols om de bezoekersaantallen hoog te houden. En als de traffic tegenvalt stellen we acties voor om nieuwe bezoekers te werven. Dat kan een e-mailactie zijn of een bannercampagne.

Rapportage
In een raamovereenkomst leggen we de inspanningen voor de doorontwikkeling vast. Tussentijds wordt u uitgebreid op de hoogte gehouden van de activiteiten. Grote wijzigingen worden alleen na overleg met u doorgevoerd.

Voor welke Platforms?

 • Powered by... Merken profileren zich steeds meer in zelf ontwikkelde communities. Deze portals brengen wij in kaart zodat investeringen en inspanningen duidelijk worden.
 • Informatieplatforms. Internet is ideaal om informatie snel en volledig vrij te geven. De mogelijkheden voor database gegenereerde informatie zijn nagenoeg onuitputbaar. In zowel ASP.NET als PHP/MySQL kunnen wij u daarbij ondersteunen.
 • Collaboration Platforms. Om locale afdelingen van multinationals efficiënter te laten samenwerken, ontwikkelen we portals waarin alle documenten, werkwijzen en uitingen beschikbaar zijn. Beleidswijzigingen kunnen zo snel en decentraal worden doorgevoerd.
 • BrandPortals. In marketingcommunicatie is een goed concept belangrijk. Maar alles valt of staat met de uitvoering ervan. Een BrandPortal maakt het mogelijk om merken en beleid consistent door te voeren. Wereldwijd.
Referenties
Voor Heineken International hebben we de volgende projecten inzichtelijk gemaakt voor de Heineken BrandPortal:

 • Innovators Platform
 • Merchandise Platform
 • Trade Marketing Platform
 • Consumer Insights Platform
Meer weten? Maak een afspraak.
Bel 06 473 74 791 of e-mail tony@afdelingcreatie.nl voor meer informatie over onze Platform Development. Of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek. Daarin komt u alles te weten over onze aanpak en de kosten die daarbij komen kijken.

 
Home
About
Clients
Portfolio
Services
Contact